Zvyšuje se finanční krytí pro studentská víza

Od 10. května 2024 se mění pravidla ohledně peněz, které musí studenti prokázat, aby získali studentské vízum do Austrálie. Co to přesně znamená? Ambasádě budete muset prokázat, že máte dost peněz na to, abyste se v Austrálii uživili, aniž byste museli pracovat. Nově se toto finanční krytí aktualizuje tak, aby odpovídalo 75 % minimální mzdy v Austrálii.

Tato změna má zajistit, že:

 • studenti nebudou mít problémy s penězi během studia v Austrálii,
 • nebudou porušovat podmínky svého víza prací nad povolený limit hodin,
 • nebudou vystaveni zneužívání jako levná pracovní síla.

V tabulce níže najdete konkrétní částky, které budete muset prokázat ambasádě, abyste splnili nové finanční požadavky.

Studentská víza v bodech

 • O studentská víza můžete požádat při minimální délce studia 12 týdnů.
 • Ke studentskému vízu dostáváte pracovní povolení na 48 hodin práce za 2 týdny.
 • Žádat o vízum může kdokoliv. Neexistuje věkové omezení. Ani podmínka, že musíte být studentem v ČR.
 • K žádosti musíte připojit nejrůznější doklady.
 • Výše poplatku za vízum se  pohybuje kolem 10 000 Kč.
 • Vízum podejte včas. Rozhodnutí může přijít za 4-6 týdnů.
 • Délka vašeho víza odpovídá délce studia.
 • Je vhodné mít připravené finanční krytí ve výši 29 710 AUD na rok studia (cca 460 000 Kč). Pokud studujete kratší dobu, počítá se poměrná část z celého roku.
 • Ambasáda se může doptávat a vyžádat si další dokumenty.

Přečtěte si více o studentských vízech v Austrálii »