Chcete studovat a žít v Austrálii? Potom jistě víte, že mimo jiné potřebujete studentská víza. Co ale možná zatím nevíte, je, že australská vláda s účinností od 23. března 2024 upravila požadavky pro udělení studentských víz. Co se změnilo a co to pro vás znamená?


GTE je nově nahrazeno GS

Všichni žadatelé o studentské vízum museli ke své žádosti dokládat tzv. GTE Letter (Genuine Temporary Entrant Letter) neboli motivační dopis, ve kterém studenti vysvětlovali, proč si vybrali právě Austrálii jako svou studijní destinaci. Zároveň se v něm také zavazovali, že jejich vstup do Austrálie je pouze přechodný. To však platilo jen do 23. března 2024.

Nyní je GTE Letter nahrazen novým přístupem a žádosti o studentská víza podané v tento den a později, jsou nově posuzovány podle tzv. Genuine Student requirement (GS).

Žádosti podané před datem 23. března 2024 budou nadále posuzovány podle původního požadavku GTE.

Co je Genuine Student requirement?

Fráze Genuine Student by se dala přeložit jako opravdový/seriózní student. To znamená, že pro získání studentských víz budete muset imigračnímu oddělení prokázat, že splňujete požadovaná kritéria „opravdového studenta“. Tedy že chcete v Austrálii skutečně studovat a studium je hlavním důvodem, proč o studentská víza žádáte.

Jakým způsobem prokážete, že jste „opravdový student“?

Jednoduše. Stačí, když odpovíte na následující otázky:

 • Uveďte podrobnosti týkající se aktuální situace žadatele. Představte svou rodinu, vazby na ni, popřípadě vazby na komunitu, v níž žijete. Dále uveďte informace o zaměstnání a popište svoji ekonomickou situaci.
 • Vysvětlete, proč si přejete studovat vybraný kurz v Austrálii a proč jste si vybrali právě tuto konkrétní školu. Zde musíte zdůvodnit výběr kurzu i školy. Ideálně vysvětlete, proč vybraný kurz nemůžete studovat ve vlastní zemi. Posléze potvrďte, že rozumíte požadavkům na daný kurz i podmínkám studia a života v Austrálii.
 • Vysvětlete, co vám absolvování kurzu přinese a jak vás posune ve vaší kariéře. Vybraný kurz by měl navazovat na vaši současnou studijní či kariérní cestu a měl by ji dále rozvíjet.
 • Uveďte všechny další relevantní informace, o kterých si myslíte, že jsou důležité.

Odpovědi musí být napsány v angličtině v rozsahu maximálně 150 slov.

Imigrační oddělení navíc prověří ty žadatele, kteří již v minulosti o studentské vízum žádali, nebo kteří jsou v Austrálii pod jiným vízem a chtějí jej změnit na studentské.

Podpůrné dokumenty

Žadatelé musí ke své žádosti o studentské vízum doložit také požadované podpůrné dokumenty. Obecným prohlášením bez doložení níže uvedených dokumentů nebude imigrační úředník přikládat žádnou váhu. Proto na ně nezapomeňte.

Doporučuje se k žádosti o vízum dodat:

 1. Ověřenou kopii vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání.
 2. Pokud jste studovali v Austrálii, přiložte kopii dosaženého vzdělání v této zemi.
 3. Dokument prokazující vaše současné zaměstnání. Ten by měl obsahovat adresu zaměstnavatele, délku zaměstnání, vaši pozici a kontakt na osobu, která může výše jmenované potvrdit.
 4. Životopis, který shrne historii vašeho vzdělání i zaměstnání.

Přečtěte si detailnější popis Genuine Student requirement přímo na webu immi.gov.au ››

 

Co bude hrát roli při rozhodování o udělení víz?

Imigrační úředník bude při rozhodování brát v potaz:

 • vaši momentální situaci v domovské zemi;
 • vaši potenciální situaci v Austrálii;
 • hodnotu, kterou vám vybrané studium přinese;
 • vaši imigrační historii;
 • další relevantní souvislosti.

Potřebujete naši pomoc?

Tápete, co vše potřebujete ohledně víz doložit? Ztrácíte se v mnoha požadavcích a podmínkách vstupu do země? Nevíte si rady? Nedělejte si zbytečné starosti a obraťte se na nás. S cestováním do Austrálie a vyřizováním víz máme bohaté zkušenosti. Se vším vám rádi poradíme a provedeme vás celým komplikovaným procesem.